Vier stappen naar rust

In het boek ‘stress en burn-out voorkomen’ van Anselm Grun lees ik over de de vier stappen om goed met druk om te gaan.

Stap 1 – Kom in contact met jezelf

Bij stress verleen jij uiterlijke factoren teveel macht over je. Je laat je hierbij door anderen bepalen en verlies de relatie met jezelf. Je komt in aanraking met jezelf wanneer je je lichaam voelt, wanneer je ervan geniet om bij jezelf te zijn. Dan kun je tegen jezelf zeggen ;’ik ben nu helemaal van mijzelf, helemaal in het nu’. Het is dus van belang dat je dicht bij jezelf kunt blijven. Dat je jezelf ervaart. Dat je kunt genieten van wie je bent, wat je doet, wat je zegt tegen anderen.

 

Stap 2 – Onderzoek je houding en stel kritische vragen aan jezelf

Wil je misschien bij iedereen geliefd zijn, het alle mensen naar de zin maken? Heb je behoefte aan aandacht, bevestiging, erkenning? Door je behoeften eerlijk voor jezelf toe te geven kun je ze ook relativeren. Je mag niet foeteren op jezelf vanwege je behoeften of je gevoeligheden. Dan versterk je je stress alleen maar. Je moet ze toegeven aan jezelf. Vertrouw op je eigen gevoel en misschien voel je je dan gedragen door je Maker. Dan voel je je bevrijd van de druk op bij iedereen geliefd te moeten zijn.

 

Stap 3 – Uit welke bron put jij?

Is het de troebele bron van perfectionisme, van de eerzucht, van het gevoel jezelf te moeten bewijzen waar je uit put? Misschien wordt de stress hier mede voor veroorzaakt. Dan kun je proberen om door al deze troebelen bronnen heen op de bodem van je ziel de heldere bron te bereiken. Er bestaat een gezegde die zegt ‘Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder’. Het klinkt misschien raar om bij chaos in je leven niets te doen, maar laat je eens meevoeren, probeer er niet tegenin te gaan, teveel te willen. Als vanzelf wordt het weer helderder in je hoofd en ontdek je dat op de bodem van je ziel een mooie bron verscholen ligt.

 

Stap 4 – Denk na over wat teveel is

Vaak heeft deze stap ermee te maken dat je dingen moet inkorten of reduceren. Veel mensen zeggen dat dat niet gaat. Natuurlijk is er altijd nog meer werk. Dat geldt zowel voor het huishouden als voor het kantoor. Anselm Grün schrijft dat het helpt om je tijd op te delen. De tijd dat je werkt zo efficiënt mogelijk te werken en om tijd te reserveren om uit te rusten, om te genieten van wat je gedaan hebt of om stil te zijn of te lezen.  Wanneer jij ondanks je vele werk iedere dag eigen tijd hebt (heilige tijd) die jou toebehoort, dan kun je even op adem komen. Je laat je er niet door bepalen door de dingen die nog moeten gebeuren.

 

Persoonlijk

Ik weet dat ik stressgevoelig ben. Het blijft mijn persoonlijke doel om dingen in te korten of te reduceren. Niet teveel te willen en te accepteren wanneer dingen niet lukken. Om mezelf niet zo serieus te nemen, om om mezelf te lachen en met opzet soms de kantje ervan af te lopen. Ik daag mezelf uit om niet altijd 100% te geven maar 80% zodat ik nog 20% overhoudt voor mezelf. Op deze manier zorgt ik ervoor dat ik kan leven vanuit rust.

 

 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *